top of page

TẠI SAO PHẢI LUYỆN TẬP REIKI LIÊN TỤC 21 NGÀY?


Bạn càng sử dụng Reiki nhiều bằng cách tự điều trị và thực hành trên người khác thì bạn càng giải phóng và nâng cao tần sóng rung động, điều này có nghĩa bạn là một kênh dẫn rõ ràng hơn cho năng lượng. Nếu bạn nghĩ hệ thống cơ thể / năng lượng của mình như một cái phễu, mà có 'vật gì đó' ở phía trong, bị kẹt vào các vách của phễu và khi nước chảy qua, dòng chảy sẽ không dễ dàng. Có thể mất nhiều thời gian để nước chảy qua và do đó dòng chảy sẽ không đủ công suất.

“Vật gì đó” này cần được giải phóng để khai thông dòng chảy. Điều này giống như giải quyết “các vấn đề” của riêng bạn, cân bằng luân xa và trường năng lượng. Bằng cách sử dụng Reiki trên chính mình mỗi ngày, bạn đang xây dựng nền tảng để có sức khỏe tốt hơn, cân bằng tình cảm, tinh thần rõ ràng, khai mở tâm linh, loại bỏ những trở ngại, lắp những mảnh ghép, tiến về phía trước và ổn định cuộc sống. Khi đó năng lượng có thể thông qua bạn đến người khác dễ dàng hơn và không còn hạn chế.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page