top of page

Reiki là món quà của sự sống

Reiki, theo cách hiểu của tôi, Reiki là công cụ chữa lành bằng năng lượng rất mạnh mẽ hiện nay. Tôi có thể nói rằng, chúng ta PHẢI có nó trong cuộc sống hàng ngày. Tôi có thể thấy được các kết quả từ học trò của mình, Reiki giúp họ thay đổi cuộc sống, không chỉ về công việc mà còn là gia đình hạnh phúc và sự bình yên từ bên trong. Chúng tôi tin rằng, Reiki là món quà của sự sống và sự bảo vệ bản thân được mã hóa vào cấu trúc di truyền của tất cả các sinh vật của Tự nhiên hoặc Đức Chúa Trời. Nó là sự kết nối của cái tôi cao hơn với năng lượng vũ trụ và thổi sự sống vào tất cả các sinh vật đang tồn tại. Chúng ta đều được sinh ra với sự thông minh trọn vẹn để chữa lành và bảo tồn cuộc sống. Tất cả những thứ đang sống đều được kết nối, bao gồm cả loài người chúng ta. Tổ tiên của chúng ta đã sử dụng và dựa vào khả năng và bản năng của họ. Không may, những kĩ năng cơ bản này dần bị lãng quên và ít được sử dụng. Loài người, với sự tham vọng vô vàn của mình cho sự phát triển đã vô tình bỏ đi kĩ năng đáng giá nhất của họ. Thông qua truyền thông và những chiến dịch quảng cáo khôn khéo, phần lớn dân số thế giới đã được huấn luyện để phụ thuộc thật nhiều vào công nghệ hiện đại như một lợi ích khi sinh ra. Loài người cần phải cân bằng trở lại. Thay vì từ bỏ trách nhiệm về cuộc sống và sức khoẻ của mình, điều quan trọng là phải lấy lại cân bằng giữa công nghệ cổ đại và hiện đại. Reiki chính là chất xúc tác. Nhiều người tin rằng khi bạn sẵn sàng chấp nhận những quy luật của Reiki, bạn sẽ được hướng dẫn đến một giáo viên. Cá nhân tôi tin rằng Reiki với sự thông thái vô hạn và tình yêu vô điều kiện của nó sẽ tìm đến một người khi họ cần nó nhất. Điều này đúng với kinh nghiệm của tôi và sự giới thiệu đến với Reiki.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page